تبلیغات

ابزار منو ثابت

موسسه حقوقی وکلای مهرآفرین رجبی - اقامت و اقامتگاه
تاریخ : سه شنبه 28 شهریور 1396 | 11:40 ق.ظ | نویسنده : موسسه حقوقی وکلای مهرآفرین رجبی
اقامت و اقامتگاهاقامتگاه با محل سکونت متفاوت است ممکن است فردی در کشوری برای مدتی سکونت می کند اما تبعه کشور دیگری باشد و اقامتگاه وی در کشور متبوع باشد. پس از اقامت موقت اقامت دائم داده می شود پس از آن در صورت درخواست و پذیرش در خواست تابعیت داده می شود. اقامتگاه یک رابطه حقوقی و مادی فی ما بین افراد و دولت هاست. حقوقی از این نظرکه مسائل حقوقی را ایجاد کرده و مادی از این نظر که پس از پایان زندگی در آن محل اقامت نیز پایان یافته و به محل اقامت بستگی دارد.
اقامتگاه به دو دسته اقامتگاه بین المللی و فردی افراز می شود که اقامتگاه فردی مربوط به کشور محل تابعیت فرد بوده اقامتگاه بین المللی مربوط به کشوری است که فرد تابعیت آن را ندارد.

در اقامت سه اصل اساسی وجود دارد :
1 - فرد باید حتما اقامتگاه داشته باشد
2 - فرد باید فقط یک اقامتگاه داشته باشد (اگر فردی تمایل به داشتن بیش از یک اقامتگاه داشته باشد ممکن
است با مشکلاتی روبرو شود)
3 - اقامتگاه قابل تغییر است و فرد می تواند با اراده خود آن را تغییر دهد.

انواع اقامتگاه : حقیقی، حقوقی، بین المللی، مالیاتی اقامتگاه حقیقی شامل دو حالت اجباری و ارادی می شود؛ در حالت ارادی فرد با اراده و درخواست خودش تقاضا داده و این حالت شامل دو دسته اختیاری و قراردادی می شود. اقامتگاه اجباری براساس اراده شخص نبوده و توسط مراجع قانونی تعیین می شود.


برچسب ها: اقامت، اقامتگاه، تابعیت، مهاجرت، حقوق بین المللی،    • paper | وب ورزش | وب نـــیمــــیـــشن گلکســـی
  • وب وی آی پی دانلود | وب مقالات برونسی