تبلیغات

ابزار منو ثابت

موسسه حقوقی وکلای مهرآفرین رجبی - تابعیت
تاریخ : یکشنبه 19 شهریور 1396 | 10:36 ق.ظ | نویسنده : موسسه حقوقی وکلای مهرآفرین رجبی
تابعیت


تابعیت نوعی رابطه بین افراد حقوقی یا حقیقی با دولت یا حاکمیت می باشد که باعث ایجاد قوانینی بین طرفین می شود. شرایط وجود تابعیت : دولتی به عنوان شخص حقوقی وجود داشته باشد؛ افرادی به عنوان تبعه وجود داشته باشند؛ محدوده جفرافیایی که سرزمین شناخته می شود وجود داشته باشد و همچنین قوانین و حاکمیت سیاسی و قدرت مستقل وجود داشته باشد.
سه اصل اساسی تابعیت که در همه کشورهای جهان ثابت است شامل : 1 - وجود حداقل یک تابعیت 2 - نداشتن بیش از یک تابعیت مگر با داشتن تابعیت مضاعف که مشکلاتی را برای فرد متقاضی و حتی بین کشور ها ممکن است بوجود بیاورد 3 - حق تغییر تابعیت برای افراد تابعیت به دو نوع اصلی )شامل : سیستم خون و سیستم خاک( و فرعی یا اکتسابی افراز می شود. تابعیت اصلی مربوط به بدو تولد شده و تابعیت فرعی به مدتی پس از تولد مربوط می شود.
سیستم خون : پدر یا مادر فرد دارای تابعیت آن کشور بوده و در نتیجه خود فرد هم تبعه آن کشور محسوب می شود.
سیستم خاک : اگر خود فرد در کشوری به دنیا آمده باشد تابعیت آن کشور را می تواند بگیرد.
بعضی از کشور ها از سیستم خاک و برخی از سیستم خون پیروی می کنند و بعضی هم از هردو سیستم پیروی می کنند. ولی کشورهایی که یکی از دو سیستم را اصلی در نظر می گیرند باید سیستم دیگر را طبق شرایطی به عنوان سیستم فرعی در نظر بگیرند. 
تابعیت اکتسابی : تابعیت اکتسابی می تواند به یکی از سه صورت ارادی؛ با اراده فرد دیگر و حتی اجباری انجام شود. تابعیت با  اراده فرد دیگر مانند تغییر تابعیت فرزند صغیر توسط والدین می باشد. تابعیت ارادی مانند مهاجرت تحصیلی یا مهاجرت کاری و  ... که خود فرد اقدام می کند. تابعیت اجباری معمولا مربوط به پیوستن اراضی یک کشور به کشور دیگر است که معمولا براثر جنگ رخ می دهد.برچسب ها: تابعیت، تابعیت مضاعف، مهاجرت، اقامت، حقوق بین الملل،    • paper | وب ورزش | وب نـــیمــــیـــشن گلکســـی
  • وب وی آی پی دانلود | وب مقالات برونسی